Foreningen 27-11-2014

er en forening for efterlønnere og førtidspensionister i Vejen Kommune.Foreningen arbejder helt lokalt og selvstændigt.

 

Foreningen har en bestyrelse på syv medlemmer og to suppleanter. De vælges på generalforsamlingen i februar,hvor der skiftesvis vælges tre og fire bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.

 

Bliv medlem og få indflydelse

 

Som medlem af Danske Seniorer Brørup, er du også medlem af organisationen Danske Seniorer og dennes Kreds Syd/Vest.

 

Organisationen er talerør for omkring 200 lokalforeninger med tilsammen ca. 140.000 medlemmer.

Danske Seniorer har høringsret i ministerierne, hvor der lovgives om ældres forhold og vilkår.

 

Bliv medlem - og få "SeniorBladet"

 

Som medlem får du 8 gange om året tilsendt "SeniorBladet" fra Danske Seniorer. Bladet bringer artikler om ændringer og tiltag på ældreområdet, om aktive pensionister og aktiviteter i medlemsforeningerne, indlæg fra læsere, kontaktannoncer m.m.

 

Husk i går

Drøm i morgen

Men lev i dag

 

Bliv medlem og få en masse gode oplevelser

Foreningen arbejder for at samle pensionister og efterlønnere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

 

Det kan være:

en ferietur til udlandet

en tre-dages tur, heldagsudflugter og juletur med middag

virksomhedsbesøg

foredrag

musik, underholdning og bankospil

seniordans krydret med Square dans og line dans

kredsarrangementer

 

Programmet udkommer hvert år i januar og uddeles, når kontingentet opkræves. Aktiviteterne annonceres desuden i ugeavisen. De holdes på plejehjemmet Lundtoft eller Aktivitetscentret Fredenshjem- undtagen seniordans, der holdes i foreningshuset ved Brørup Hallen.

 

Seniordans i Danske Seniorer Brørup

 

Det koster 20 kr. at deltage i en enkelt danseeftermiddag i foreningshuset onsdag kl.14.00-16.00. Melder man sig til de 10 gange, sæsonen byder på, er prisen 175 kr. Pengene går til leje af sal, opstilling af borde og stole til kaffepausen og et symbolsk vederlag til danselederen. Prisen på kaffe og kage i pausen er 20 kr.

 

Datastue

 

Foreningen er også med i Datastuen på Aktivitetscentret Fredenshjem. Her kan du deltage i edb- kurser om e-mail, nem-id, tekst- og billed behandling og slægtsforskning.

 

Indkøbs- og kørselsordning

 

Foreningen får tilskud fra Vejen Kommune. Det bruges til en kørselsordning for medlemmer, der ikke selv har bil. Der køres til indkøb en gang om ugen, til forenings arrangementer og efter akut behov.

 

OBS! Foreningens medlemmer kan få rabat hos 5 forretninger i Brørup mod fremvisning af gyldigt medlemskort. For liste over rabatmuligheder, se årsprogrammet eller kontakt bestyrelsen.

 

 

Danske Seniorer Brørup