Forside


  


                           Danske Seniorer Brørup


                         Velkommen til vores hjemmmeside


VI HJÆLPER HINANDEN

vi er en forening for Seniorer i Vejen kommune.Foreningen arbejder helt selvstændigt.

Foreningen har en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter.De vælges på generalforsamlingen

i februar, skiftesvis vælges der 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.


Som medlem af Danske Seniorer Brørup, er du medlem af organisationen Danske Seniorer kreds

Syd/Vest.


Organisationen er talerør for ca. 400 lokalforeninger med tilsammen ca. 100.000 medlemmer.

Danske seniorer har høringsret i ministerierne, hvor der lovgives om ældres forhold og vilkår.

Som medlem får du 6 gange om året tilsendt "SeniorBladet" fra Danske Seniorer.Bladet bringer

artikler om ændringer og tiltag på ældreområdet, om aktiviteter i medlemsforeningerne, indlæg

fra læsere, kontaktannoncer mm.


Foreningen arbejder for at samle Seniorer om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

Vi har også en indkøbs og kørselsordning, kontakt bestyrelsen.


Bliv medlem og få mange gode oplevelser. Det kan være ferieture til udlandet, en tre/fire-dages

tur, heldagsudflugter, julemiddag,virksomhedsbesøg,musik, underholdning og bankospil.

Seniordans krydret med Square dans mm.Vi har mange rabatter i Danske Seniorer, se medlems

bladet.


Programmet uddeles hvert år i januar, når kontigentet opkræves.Aktiviteterne annonceres i Uge

avisen. De holdes på Plejecenter Lundtoft eller Aktivitetscentret Fredenshjem.

Seniordans foregår i Medius Holsted.


Vi er med i Datastuen på Fredenshjem. Her kan du deltage i It-kurser,slægtforskning, MitID samt

billedbehandling, facebook og skype.


Der er få pladser, men vi laver en venteliste hvis nogen melder fra