Foreningen 27-11-2014

Danske Seniorer Brørup

                er en forening for efterlønnere og førtidspensionister i Vejen Kommune.Foreningen arbejder helt lokalt og selvstændigt.


                Foreningen har en bestyrelse på syv medlemmer og to suppleanter. De vælges på generalforsamlingen i februar,hvor der skiftesvis                 vælges tre og fire bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.


              Bliv medlem og få indflydelse


Som medlem af Danske Seniorer Brørup, er du også medlem af organisationen Danske Seniorer og dennes Kreds Syd/Vest.


Organisationen er talerør for omkring 200 lokalforeninger med tilsammen ca. 140.000 medlemmer.

Danske Seniorer har høringsret i ministerierne, hvor der lovgives om ældres forhold og vilkår.


                  Bliv medlem - og få "SeniorBladet"


   Som medlem får du 8 gange om året tilsendt "SeniorBladet" fra Danske Seniorer. Bladet bringer artikler om ændringer og tiltag på ældreområdet, om aktive pensionister og aktiviteter i medlemsforeningerne, indlæg fra læsere, kontaktannoncer m.m.


Husk i går

 

       Drøm i morgen

 

Men lev i dag


    Bliv medlem og få en masse gode oplevelser

    Foreningen arbejder for at samle pensionister og efterlønnere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.


    Det kan være:

   

     en ferietur til udlandet

      en tre-dages tur, heldagsudflugter og juletur med middag

      virksomhedsbesøg

      foredrag

      musik, underholdning og bankospil

      seniordans krydret med Square dans og line dans

      kredsarrangementer


      Programmet udkommer hvert år i januar og uddeles, når kontingentet opkræves. Aktiviteterne annonceres desuden i ugeavisen. De holdes på plejehjemmet Lundtoft eller Aktivitetscentret Fredenshjem- undtagen seniordans, der holdes i foreningshuset ved Brørup Hallen.


 Seniordans i Danske Seniorer Brørup


Det koster 20 kr. at deltage i en enkelt danseeftermiddag i foreningshuset onsdag kl.14.00-16.00. Melder man sig til de 10 gange, sæsonen byder på, er prisen 175 kr. Pengene går til leje af sal, opstilling af borde og stole til kaffepausen og et symbolsk vederlag til danselederen. Prisen på kaffe og kage i pausen er 20 kr.


Datastue


Foreningen er også med i Datastuen på Aktivitetscentret Fredenshjem. Her kan du deltage i edb- kurser om e-mail, nem-id, tekst- og billed      behandling og slægtsforskning.


Indkøbs- og kørselsordning


Foreningen får tilskud fra Vejen Kommune. Det bruges til en kørselsordning for medlemmer, der ikke selv har bil. Der køres til indkøb en gang om ugen, til forenings arrangementer og efter akut behov.


OBS! Foreningens medlemmer kan få rabat hos 5 forretninger i Brørup mod fremvisning af gyldigt medlemskort. For liste over rabatmuligheder, se årsprogrammet eller kontakt bestyrelsen.